Praha – Staré Město – odsvěcený kostel sv. Anny (Pražská křižovatka)